China is geen normale partner!

Bekijk hier de petitietekst

In de komende kabinetsperiode zal China ook voor Nederland een steeds belangrijker rol gaan spelen. Meer en meer wordt China gezien als een nieuwe partner. Al vanaf het begin van de Chinese opendeurpolitiek heeft het Westen de illusie gehad dat door constructieve toenadering en handel China vanzelf zou evolueren van dictatuur tot democratie.

Het is duidelijk dat de Chinese communistische partij democratische beginselen en mensenrechten niet openhartig zal omarmen. China ziet democratie, mensenrechten en de rechtsstaat immers als directe bedreiging voor de eigen machtspositie. De Chinese president Xi Jinping heeft nu zelfs ook openlijk afstand genomen van deze “verderfelijk Westerse waarden”, en presenteert het eigen totalitaire politieke model als voorbeeld voor de rest van de wereld.

Dit is een uitermate zorgwekkende ontwikkeling, niet alleen voor Tibet en China, maar ook voor de rest van de wereld. China is een land zonder democratie of rechtsstaat, waar executies en marteling op grote schaal plaatsvinden en waar afwijkende meningen niet worden getolereerd. Wij zijn van mening dat de fundamentele mensenrechten voor ieder mens moeten gelden en dat herbezinning van onze relatie met China dringend geboden is:

China kan geen normale partner zijn.

Lees hier verder waarom China geen normale partner kan zijn

Bekijk hier de petitietekst
Teken hier de petitie
 • Postcode huisnummer combinatie is niet bekend.

 • Teken de petitie
 • Velden met * zijn verplicht.
  Je ontvangt een e-mail waarin we je stem bevestigen.
  Wij gaan respectvol met je gegevens om.
  Bekijk hier onze privacystatement.
  Je persoonlijke gegevens worden beveiligd naar ICT verstuurd.

Aan: Halbe Zijlstra, Minister van Buitenlandse zaken

Geachte minister Zijlstra,

De Volksrepubliek China wordt op veel beleidsterreinen, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, gezien als nieuwe partner. De rampzalige mensenrechtensituatie in het land blijft hierbij vaak onvermeld. Echter, ik waarschuw u voor  illusies over de politieke situatie in de Volksrepubliek China.

Nu China ook openlijk afstand van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat neemt, blijkt China’s evolutie van dictatuur naar democratie louter opportunistisch wensdenken te zijn.

Ik denk dat een herbezinning van onze relatie met China dringend geboden is: Als autoritair communistisch bewind kan China geen normale partner zijn.

Tibet zelf is verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Afwijkende meningen worden bruut door China onderdrukt. Desondanks kiest het Tibetaanse volk voor geweldloosheid en dialoog als oplossing: een lichtend voorbeeld voor de wereld.

Vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moeten de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen.

Handel mag nooit boven mensenrechten gaan.

Samen met ICT’s 30.000 donateurs, dring ik er met klem bij u op aan om:

 • Tibet als een belangrijk onderdeel in het Nederlandse buitenlandbeleid te behouden
 • De mensenrechtensituatie in Tibet ter sprake te brengen bij uw Chinese partners
 • De dialoog tussen Tibet en China voor een vreedzame oplossing te bevorderen
 • Te zorgen dat China alle politieke gevangenen in Tibet vrijlaat

Hoogachtend,