China is geen normale partner!

 

Petitietekst

Geachte minister van Buitenlandse Zaken,

Alhoewel ik verheugd ben dat begin februari voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra tijdens zijn werkbezoek aan China de mensenrechtensituatie in Tibet heeft aangekaart, ben ik zeer teleurgesteld dat de Nederlandse regering vindt dat we China een aantal jaren de tijd moeten geven om het mensenrechtenbeleid te verbeteren. Op dit moment bezwijken er Tibetanen onder onverdraaglijke martelingen. Deze mensen kunnen niet een aantal jaren wachten. Deze mensen sterven, mede doordat wij onze handelsbelangen boven hun mensenrechten plaatsen.

China schendt de mensenrechten in Tibet op ernstige wijze en onderdrukt het Tibetaanse volk systematisch. Tibet zelf is verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Afwijkende meningen worden bruut door China de mond gesnoerd.

Ik, en met mij duizenden andere Nederlanders, vind het belangrijk dat Nederland fundamentele waarden als vrijheid, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat openlijk uitdraagt.

Nu de Chinese overheid openlijk afstand neemt van deze volgens hen ‘verderfelijke Westerse begrippen’, kan China niet langer gezien worden als normale partner. Handel mag nooit boven mensenrechten gaan.

Vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet dienen de onvoorwaardelijke steun te krijgen van onze regering.

Ik verzoek u met klem er bij uw Chinese gesprekspartners op aan te dringen om:

 • de fundamentele mensenrechten in Tibet na te leven;
 • alle Tibetaanse politieke gevangenen, zoals Tashi Wangchuk, onmiddellijk vrij te laten;
 • de dialoog tussen Tibet en China voor een vreedzame oplossing te hervatten;
 • buitenlandse bezoekers, journalisten en diplomaten vrije toegang te verlenen tot Tibet.

Lees hier verder waarom China geen normale partner kan zijn

 

 
Teken hier de petitie
 • Postcode huisnummer combinatie is niet bekend.

 • Teken de petitie
 • Velden met * zijn verplicht.
  Je ontvangt een e-mail waarin we je stem bevestigen.
  Wanneer je ook adres- en contactgegevens achterlaat, kunnen we je eventueel benaderen om steun voor ons werk te vragen.
  Bekijk hier onze privacystatement.
  Je persoonlijke gegevens worden beveiligd naar ICT verstuurd.

 

 

 

 

Open brief aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander

Geachte Majesteit,

Op 7 februari brengt u op uitnodiging van president Xi Jinping een werkbezoek aan China. Onder aanvoering van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken wordt er uitgebreid gesproken over het verder intensiveren van de handelsrelatie.

Ik weet, uw rol is ceremonieel. En het past niet om u op uw geweten aan te spreken. En dat hoeft ook niet. Ik weet dat de schending van de mensenrechten in het al meer dan 65 jaar lang door China bezette Tibet u aan het hart gaat.

Immers, in 2008, nog maar tien jaar geleden, liet u op de website van het Koninklijk Huis optekenen bezorgd te zijn over de ontwikkelingen in Tibet, ‘net als iedereen’. U vond dat er ‘moest worden gestreefd naar een vreedzame oplossing, met respect voor de mensenrechten, waarbij rekening moet worden gehouden met de positie van alle bevolkingsgroepen’.

Wat betreft de situatie in Tibet is er in ieder geval geen enkele reden om uw uitspraken van toen te herzien. Integendeel.

Op het moment dat u op 7 februari aanschuift voor het diner, ‘genieten’ er op een afstand van nog geen drie en een half uur vliegen honderden politieke gevangenen in Tibet van een heel ander soort Chinese gastvrijheid. Ze worden gedood of, als het meezit, ‘alleen maar’ gemarteld, omdat ze hun eigen Tibetaanse taal willen spreken in plaats van gedwongen Chinees. Of omdat ze niet Xi Jinping, maar de Dalai Lama als enige leider van Tibet erkennen.

Volgens China is de Dalai Lama een terrorist en is dat reden om iedereen te laten boeten, die zich met hem inlaat. Dat u enige jaren geleden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een onderhoud heeft gehad met de Dalai Lama spreekt dus wat China betreft niet in uw voordeel.

Iemand, die net als u, het lef had om de Dalai Lama te ontmoeten, was Barack Obama. Toen hij in 2009 de Dalai Lama ontving in het Witte Huis, werden twee dagen later de door China aan een Amerikaanse dierentuin geschonken babypanda’s teruggevorderd door de Chinese regering. Zou Ouwehands Dierenpark dus hopen dat u de Tibetaanse kwestie niet aankaart tijdens uw bezoek?

En dat is nu precies het probleem waar de wereld mee worstelt. China houdt landen waar het veel handel mee drijft economisch in de houdgreep door represailles in het vooruitzicht te stellen wanneer geageerd wordt tegen het Chinese mensenrechtenbeleid. China strafte Noorwegen met handelsrestricties nadat het Noorse Nobelcomité in 2010 zijn vredesprijs gaf aan de gevangen Chinese dissident Liu Xiaobo, die inmiddels in hechtenis is overleden. Zuid-Afrika durfde het niet aan om de Dalai Lama tot het land toe te laten wegens grote handelsbelangen met China. De lijst van landen die gebukt gaan onder de Chinese toorn is oneindig lang.

Hoe moeten we hier als Nederland mee omgaan?

Om te beginnen helpt het dat minister Zijlstra na onze intensieve lobby inmiddels de toezegging heeft gedaan om de mensenrechten in Tibet aan de kaak te stellen. Wij hopen van ganser harte dat hij dit niet alleen voor de bühne doet. Er verandert niets zolang we blijven zwijgen en China als een normale handelspartner blijven beschouwen. Het Tibetaanse volk zal gewoon verder blijven lijden onder het juk van de Chinese bezetters. Mocht minister Zijlstra zijn toezegging tijdens het bezoek in China vergeten, wilt u hem dan daaraan herinneren?

Majesteit, u bent in deze kwestie met handen gebonden en mag als koning geen standpunt innemen. Maar geloof mij dat veel Nederlanders uw tien jaar geleden verkondigde mening delen. Tegen hen wil ik zeggen dat er een mogelijkheid is deze mening vrijelijk te verkondigen door een petitie te tekenen op de website savetibet.nl. We zullen de petities in een handzaam koffertje aan minister Zijlstra aanbieden, zodat het meekan als handbagage in het vliegtuig naar China.

Ik wens u veel wijsheid een goede reis.

Met de meeste hoogachting,

Tsering Jampa

Directeur International Campaign for Tibet Nederland