China is geen normale partner

China is geen normale partner!

In de komende kabinetsperiode zal China ook voor Nederland een steeds belangrijker rol gaan spelen. Meer en meer wordt China gezien als een nieuwe partner. Al vanaf het begin van de Chinese opendeurpolitiek heeft het Westen de illusie gehad dat door constructieve toenadering en handel China vanzelf zou evolueren van dictatuur tot democratie.

Het is duidelijk dat de Chinese communistische partij democratische beginselen en mensenrechten niet openhartig zal omarmen. China ziet democratie, mensenrechten en de rechtsstaat immers als directe bedreiging voor de eigen machtspositie. De Chinese president Xi Jinping heeft nu zelfs ook openlijk afstand genomen van deze “verderfelijk Westerse waarden” en presenteert een eigen totalitaire politieke model als voorbeeld voor de rest van de wereld.

Dit is een uitermate zorgwekkende ontwikkeling, niet alleen voor Tibet en China, maar ook voor de rest van de wereld. China is een land zonder democratie of rechtsstaat, waar executies en marteling op grote schaal plaatsvinden en waar afwijkende meningen niet worden getolereerd. Wij zijn van mening dat de fundamentele mensenrechten voor ieder mens moeten gelden en dat herbezinning van onze relatie met China dringend geboden is.

China kan geen normale partner zijn.

Ondertussen krijgt China internationaal steeds meer politieke en economische invloed en probeert het zijn autoritaire politieke model aan de rest van de wereld op te leggen. Wij denken dat hier voor de Nederlandse regering een essentiële rol ligt om een duidelijk tegenwicht te bieden aan deze onwenselijke trend.

Tibet is een afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als een land eenmaal onder de invloedssfeer van China is gekomen. Tibet is na 60 jaar bezetting verworden tot een in ieder facet totaal gecontroleerde samenleving. Met name de Tibetaanse taal en religie als belangrijke dragers van de Tibetaanse cultuur en identiteit worden systematisch onderdrukt. Tibetanen, die vreedzaam hiertegen protesteren, worden gestraft met heropvoedingskampen, marteling en niet zelden de dood.

ICT en andere mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de aanhoudende mensenrechtenschendingen en het repressieve Chinese beleid in Tibet. Daarnaast denken wij dat ook wij in Nederland ons zich zorgen moet maken over de toenemende invloed van een totalitair land als China.

Al meer dan 30 jaar proberen Tibetanen in Tibet en in ballingschap op geweldloze wijze een oplossing te vinden voor hun situatie; zij zijn een natuurlijke partner voor al diegenen die zich inzetten voor democratie, de rechtsstaat en mensenrechten en die dialoog en wederzijds respect zien als oplossing. De Nederlandse regering heeft een unieke kans een positief en geloofwaardig signaal af te geven voor alle groepen die langs de geweldloze weg hun aspiraties nastreven.

We mogen niet accepteren dat Westerse regeringen om economische redenen en kortzichtig eigenbelang de andere kant op kijken.

Handel mag nooit boven mensenrechten gaan.

De vreedzame strijd van Tibetanen voor vrijheid, geweldloosheid, dialoog en mensenrechten in Tibet moet de onvoorwaardelijke steun van onze regering krijgen. Juist een land als Nederland kan een sleutelrol spelen bij het tot stand brengen van een oplossing voor het conflict tussen China en Tibet.

Wij denken ook dat de opstelling inzake mensenrechten van onze minister van Buitenlandse Zaken essentieel is voor het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen regering.

Het Tibetaanse volk heeft dringend onze steun nodig. Door onze petitie te ondertekenen helpt u het Tibetaanse volk een stem te geven en zorgt u dat onze regering mensenrechten serieus neemt.

Terug naar de petitiepagina

28 reacties

 1. Patrick Loonen schreef:

  Mensenrechten staan voor alles,is het belangrijkst

 2. Wim Minnaard schreef:

  Nederland, dat standplaats is van het Internationaal gerechtshof, kan niet zomaar toezien dat China de rechten van de Tibetanen negeert. Mijn hoop en verwachting is dat de Nederlandse regering en dus primair de minister vab buitenlandse zaken via de gebruikelijke diplomatieke kanalen stelling neemt tegen de schendingen van de rechten van het Tibetaanse volk.

 3. Willy Draijer schreef:

  Heb jongens gesproken uitg Tibet toen ik in China was. Wij mochten hun banen niet noemen. Anders werd de familie aangepakt. Moet heel snel verandering in komen.

 4. Wim van den Brand schreef:

  China hoort aangesproken te worden

 5. Mathilde schoneveld schreef:

  Alleen al uit eigen belang is het belangrijk om tegen de Chinese regering te protesteren. Stel dat Nederland onder de invloedsfeer van China komt in de toekomst, dan wordt onze cultuur net zo behandeld als de Tibetaanse cultuur. Zo moet China zich bewust worden van de eigenheid van landen. Dat gaat niet vanzelf. Onze regering zal China op de huid moeten zitten wat mensenrechten betreft en vooral voor Tibet. Ik ben al vele jaren lid van Campaign for Tibet en het zal het laatste goede doel zijn wat ik zou schrappen bij geldgebrek. Iets in mij zegt dat Tibet voor alle eigenheid van mensen in de hele wereld staat.

  • Jakob Grit schreef:

   Wijze woorden, van een betrokken lid dat het goed verwoordt. Persoonlijk ben ik helaas niet optimistisch vwb de houding van de koning die uiteindelijk eerst en vooral de “goede, eeuwenoude betrekkingen met China” zal laten prevaleren, alsmede de handelsbelangen, orders enz. voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het oude liedje…
   Ik hoop dat ik ongelijk heb!

 6. P.A.Schatteleijn schreef:

  Zelfbeschikking voor TIBET!

 7. Peter Voorrecht schreef:

  Alle Buddha’s en boddhisattva’s,
  Ik smeek U uit de grond van mijn hart, zegent U Z.HH. de Dalai Lama met een zeer lang leven en een vrij TIBET. De vrijheid van de 11de Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima, zijn familie en de gehele Tibetaanse bevolking, binnen Tibet, die gebukt gaan onder de mensonterende onderdrukking van de chinese agressor. En dat alle Tibetanen buiten Tibet, Nu, zo spoedig mogelijk, terug kunnen keren naar een mooi, vrij, gezuiverd, prachtig, wonderschoon, mystiek Tibetaans Boeddhistisch, vriendelijk en geweldloos TIBET. En met de kennis die is meegebracht, Tibet kunnen opbouwen als Tibet. En voor iedereen lelijk, betonnen chinees gebouw, afbreken, en een nieuwe Larung Gar. Dat worden heel veel Larung Gar’s, omringd door een oneindig aantal Chorten’s, vlaggen, gebedsmolens, tempels, en omringd door Mani stenen. Waar alle Tibetanen, gelovigen weer kloksgewijs hun rondes kunnen doen uit devotie voor de Buddha de Dharma en de Sangha. Gezegenden, aanvaardt uw dit gebed, en zegen Kundun Tenzin Gyatso, de Panchen Lama Gedhun Choekyi Nyima, zij familie, de gehele Tibetaanse bevolking en alle levende wezens hun lichaam en geest. Opdat er geen levend wezen meer hoeft te lijden, maar blijvend gelukkig mag zijn. En mogelijk ik het vermogen ontwikkelen om alle levende wezens te helpen. OM AH HUM 3X

 8. frans schreef:

  niet zolang rutte in de regering zit stuk eigen belang bij

 9. Ton schreef:

  Minister Zijstra en bende jullie zijn lafaards!

 10. Het is de spreekwoordelijke Chinese olifant in de Tibetaanse porseleinen kast die al sinds `59
  daar de boel overhoop blijft gooien.

 11. Jeroen Peet schreef:

  Niet origineel: HANDEL MAG NOOIT BOVEN MENSENRECHTEN GAAN

 12. Hans Claessens schreef:

  China’s handelen is er op gericht om het water van de grote rivieren die op het Tibetaanse plateau ontspringen, met complexe en niet eerder toegepaste en risicovolle technieken, naar China te leiden en/of er honderden dammen in te bouwen! Hierdoor loopt de watervoorziening van grote delen van Zuid-Oost Azië op middellange termijn al, zeer reëel gevaar. Verder is China’s beleid er op gericht om alle grondstoffen en alles wat het ‘moederland’ van waarde acht volledig te annexeren en rücksichtlos te exploiteren. Daartoe zijn de nomaden, die volgens eeuwenlange tradities met hun vee het grasland hoeden, naar kampen gedeporteerd en worden de kuddes naar de slacht gevoerd; hoe zij verder moeten met hun leven zal China een zorg zijn. Dit alles heeft ernstige repercussies voor de ecologie van de hoogvlakten.
  Naast een humanitaire ramp van ongekende proporties werkt China met haar ongebreidelde hebzucht vooral ook toe naar een ecologische ramp van ongekende proporties.

 13. Y.E. Luijk schreef:

  Geen schending van mensenrechten in Tibet en China!

 14. Dick schreef:

  China heeft kennelijk een moreel failliet systeem, dat alles doet om andere culturen of groepen met geweld onderdrukt. Het is niet alleen Tibet, of een andere republiek – ook China zelf: Tianmen 1989.

  Men wil vrijheid…en gelijke behandeling als wenkend perspectief. Geen systeem, dat onderdrukt door onveilige situaties en ongelijke kansen te creëren.

  Een oogje toeknijpen is een vorm van medeplichtigheid aan het instandhouden van de huidige situatie.

  Bovendien helpt het China ook niet. Mijn zorg is dat China – zoals het nu gaat – implodeert met nieuwe strijd. Da’s voor niemand wenselijk.

  Dus neem publiekelijk een heel helder standpunt in en wees Ajb geen zachte heelmeester.

 15. Frans v schreef:

  Stop de bezetting van Tibet

 16. Ans Meeuwissen schreef:

  Is dit moderne beschaving???
  Het lijkt op een verhaal uit de Oudheid !!!
  En daar zaken mee gaan doen???
  Kom nou !!!

 17. Cheryl schreef:

  Onderdrukking van de mensheid zal helaas nooit vergaan omdat de mens zelf nare eigenschappen bezit, zoals hebzucht, jaloezie, dominantie, heersen door macht. Je kunt al deze eigenschappen beheersen door te leven als een vredig en tevreden mens. Jammer genoeg is dat niet voor iedereen weggelegd, ook niet voor de Chinese regering waarvan je zou denken dat zij juist met hun Oosterse wijsheid goed zouden handelen. Hun ogen zitten vol met greed, hun hart verlangd naar meer, ook al gaat dat ten koste van hun medemens in een buurland. Zolang er in onze regering van die slappe mentaliteit heerst, zal er weinig gaan gebeuren want uiteindelijk heeft ook een koning weinig in te brengen.
  De hoop dat er één iemand de Chinese regering wakker schudden zal altijd aanwezig blijven. Ik vrees dat pas als het China zelf overkomt, onderdrukking, zij gaan snappen wat het is om te lijden. Nu kunnen we alleen maar bidden dat de Tibetaanse bevolking respecteert en gewaardeerd gaat worden door hun medemens in China, uiteindelijk zijn wij allen gelijk.
  Hopelijk worden meer landen wakker geschud om Tibet helpen te verlossen uit de hebberige en onderdrukkende klauwen van de Chinese regering, want uiteindelijk kun je de Chinese bevolking hierop ook niet aanspreken. Je maakt mij niet wijs dat de bevolking hier achter staat. Waarom? Het Boeddhisme in China is groot, en zolang dat het aanwezig is, zal er altijd tweestrijd zijn in de Chinese bevolking.
  Laten we positief blijven, hopend op een vredige oplossing.
  Namo Amithaba 🙏

 18. Pieter Vonk schreef:

  Als je als toerist Tibet bezoekt en je onwetend bent met de Tibetaanse cultuur en b.v. een monnik met een gebedsmolentje voor een tempel ziet zitten kan dat de indruk geven dat het een primitieve cultuur is. Maar de Boeddhistise Tibetaanse cultuur, die al eeuwenoud is, heeft een diep religieuze waarde, zoals o.a. het “Tibetaanse Dodenboek ” wat wereldwijd bekend is. En vele Zenmeesters/ leraren uit Tibet hebben zeer waardevolle boeken en onderricht gegeven. En duidelijk gemaakt dat het materialisme wat vanuit de westerse samenleving de hele wereld overspoeld en vooral in China het leven bepaald vanuit een zeer streng en medogenloos wreed systeem slechts de oppervlakte is van wat het leven werkelijk is. De Dalai Lama was zeer goed bevriend met Krishnamurti, ook wel de Boeddha van de twintigste eeuw genoemd. Maar voor de meeste mensen vooral hier in West Europa is het leven vooral een materialistische aangelegenheid. Er over praten of schrijven geeft op z’n minst een meewarige blik of ha ha ha, zweef je lekker?

 19. Peter Lock schreef:

  Majesteit

  Het vergt bijzondere wijsheid delicaat met deze kwestie om te gaan en de Geit China en de Kool Tibet beiden te bewaren.
  Het beeld dat Tibet in deze kwestie model staat voor de rest van de wereld en met ons verbonden is deel ik.
  Wat mij betreft is u de benodigde wijsheid gegund. Vanaf mijn jeugd ben ik onder de indruk van het menselijk hart van de Oranje’s.
  Kracht en toewijding gewenst,

  Met vriendelijke groeten,

  Peter Lock.

 20. E, Djurrema schreef:

  Als er dingen daar gebeuren tegen de menselijkheid, ivm, geloof politiek of onderdrukking, is dat natuurlijk uit de boze. Martelen is uiteraard afschuwelijk , geen mens kan dat aangedaan worden .
  Daarom , geen middeleeuwse praktijken toelaten a.u.b!
  In afwachting oo uw reactie, en handelen ,, vriendelijk groet,
  Mw E . Djurrema

 21. E, Djurrema schreef:

  Als er dingen daar gebeuren tegen de menselijkheid, ivm, geloof politiek of onderdrukking, is dat natuurlijk uit de boze. Martelen is uiteraard afschuwelijk , geen mens kan dat aangedaan worden .
  Daarom , geen middeleeuwse praktijken toelaten a.u.b!
  In afwachting oo uw reactie, en handelen ,, vriendelijk groet,
  Mw E . Djurrema

 22. E, Djurrema schreef:

  Aub uw medewerking , ivm de bescherming van de mensenrechten

 23. drs. B.J. de Bree schreef:

  (Economische) macht laat opinies kantelen. Op de vraag: “zou jij ook zaken gedaan hebben met Hitler Duitsland?”antwoordt gelukkig vrijwel iedereen: ‘Nee, natuurlijk niet’. En vervolgens hebben velen vervolgens geen enkel probleem zaken te doen met China (incl kennisuitwisseling, ‘wetenschappelijk onderzoek’ etc), daar hun spullen te kopen, terwijl er toch eigenlijk niet eens zoveel verschillen zijn tussen Hitler Duitsland en China..geen pers-en publicatievrijheid, een ongekend aantal executies van politieke opponenten en andersdenkenden, willekeurige veroordelingen tot (lange) gevangenisstraffen van iedereen die zich niet aan de communistische partijlijn houdt of zelfs maar waagt te protesteren, racisme is aan de orde van de dag, het land is een regelrechte bedreiging van onze democratische waarden…wat onze volksvertegenwoordigers en de koning daar gaan doen..? Zoveel mogelijk afspraken maken in de sfeer van pennywise..poundfoolish..

 24. P.S.Kuilboer schreef:

  Eis Zelfbeschikking en Respect voor Tibet

 25. N. Boes schreef:

  Ik steek een kaars aan voor allen die lijden….en bid om steun en kracht en hoop…
  Ik steek ook een kaars aan voor iedereen die voor hen opkomt, en bid voor wijsheid en moed….
  En ik steek een kaars aan voor de leiders van China… en bid dat ze de vrede mogen vinden, die ze overduidelijk ontberen, anders kun je dit soort dingen niet doen… en bid ook voor heel veel durf en moed voor hen om allereerst hun eigen kwetsbaarheid te kunnen voelen, die ze nu met zoveel geweld proberen te verstoppen…..ook zij zijn maar gewoon mensenkinderen, net als iedereen, net als wij, net als hun Tibetaanse buren….
  En tenslotte steek ik een kaars aan voor onszelf…. dat wij durven leven en spreken vanuit hoop en innerlijke vrede, naar voorbeeld van de Dalai Lama zelf…. in het besef dat alleen waar wij de cirkel van het oordelen doorbreken er kans is op werkelijke vrede… en dat kunnen wij hier vanuit Nederland al doen, elke dag, in alles wat wij doen en zeggen…
  Dat het licht en de warmte en de hoop van kleine vlammetjes vele harten mag verwarmen en ons doen mag verlichten…

Laat een reactie achter